Eén: werk De Bruyckere gerestaureerd en titelwerk expo

Na een zorgvuldige reconstructie en restauratie onder supervisie van de kunstenares is het werk Eén van Berlinde De Bruyckere voor het eerst sinds lange tijd te zien in museum Hedendaagse Kunst De Domijnen in Sittard.

 

 

Het werk werd in 2001 door de gemeente Sittard-Geleen verworven, maar verkeerde al snel niet meer in topconditie, omdat het werk eerder buiten was tentoongesteld. De sculptuur die te zien was in Sonsbeek, bleek niet bestand tegen de weerscondities en raakte in verval. Nu is de monumentale sculptuur hét titelwerk van de tentoonstelling Eén, die recente aanwinsten voor de collectie hedendaagse kunst van de gemeente Sittard-Geleen toont. De tentoonstelling is geopend t/m 2 december 2018.

 

De sculptuur Eén van Berlinde De Bruyckere vormt een vroeg hoofdwerk van de Vlaamse kunstenares en is een sleutelwerk binnen de verzameling hedendaagse kunst. In bijna vijfentwintig jaar bouwde de gemeente Sittard-Geleen een omvangrijke, internationaal georiënteerde verzameling hedendaagse kunst op, gericht op vormen van artistiek engagement en mondiale verbondenheid. De collectie, die in permanente bruikleen is van De Domijnen, werd in 2016 door het Mondriaan Fonds aangemerkt als ‘één van de onmisbare parels in het Zuiden’.

 

De collectie bestaat uit werk van beeldbepalende kunstenaars die zich met sociaal-maatschappelijke of politieke vraagstukken bezighouden, die bruggen bouwen tussen verschillende culturen, geïnteresseerd zijn in gender-kwesties of zich als ecologisch kunstenaar actief inzetten voor de verbetering van natuur en milieu. Zij hebben gemeen dat zij als antropologen kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen, zich door engagement laten leiden en een sterk onderzoekende houding aan de dag leggen. Veelal betreft het kunstenaars buiten de gevestigde circuits, die nog niet in de Collectie Nederland waren vertegenwoordigd. De collectie heeft nationale en internationale bekendheid; vrijwel ieder moment zijn werken uit de verzameling in bruikleen bij Nederlandse en internationale instellingen.

 

De tentoonstelling Eén biedt een ruime keuze uit de aanwinsten van de laatste zes jaar; ook worden deze verwervingen geplaatst in de context van referentiewerken die al langere tijd deel uitmaken van de collectie, van onder meer Jimmie Durham, Mark Dion en Berlinde De Bruyckere. Door de werken qua vorm thematisch losjes te clusteren, biedt de presentatie inzicht in de samenhangen binnen de verzameling.

 

De tentoonstelling Eén omvat nieuwe aanwinsten van onder anderen Brandon Ballengée, José Bedia, Edgar Heap of Birds, Melanie Bonajo, Ricardo Brey, Jota Castro, Mark Dion, Melvin Edwards, Meschac Gaba, Basia Irland, James Luna, Nils Norman, Betye Saar, Joseph Semah, Kiki Smith, Alan Sonfist, herman de vries en the Yes Men.

 

Roel Arkesteijn, conservator hedendaagse kunst van Museum De Domijnen, stelde de tentoonstelling samen.