Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Strontium onderzoek in Heerlen

Conservator Karen Jeneson (links) en specialiste Maaike Groot (rechts) bekijken de kaken met kiezen.

Deze zomer vindt er een strontium onderzoek plaats naar het dierlijk botmateriaal van het thermenterrein. Specialiste Maaike Groot heeft een aantal kaken met kiezen opgehaald die zijn opgegraven op het thermenterrein, voor een nieuw type onderzoek. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar het strontium-gehalte van de kiezen. Er is namelijk ontdekt dat je aan de hand van dat gehalte kunt vaststellen of het dier of de mens van wie je de tanden onderzoekt, op de plek geboren is waar het skelet is gevonden, of dat ze van elders komen. Dat heeft te maken met het verschil in het gehalte van bepaalde chemische elementen in voeding.

 

Het is dus letterlijk: je bent wat je eet, want die percentages van elementen slaan neer in botten en tanden. Van de koeien, varkens en schapen waarvan de botten op het thermenterrein is gevonden, kan straks worden vastgesteld of ze uit de regio van Coriovallum kwamen of dat ze ergens anders geboren en opgegroeid zijn en daarna vervoerd naar onze regio. Stel nou dat ze duidelijk niet ‘van hier’ zijn, dan is dat natuurlijk een interessant gegeven. Hoe zijn ze dan hier gekomen? Zijn ze bijvoorbeeld meegenomen met het Romeinse leger? En waar zijn ze dan wel geboren en opgegroeid? Door vergelijking met datasets van andere plekken kan misschien wel worden vastgesteld waar dit vee vandaan is gekomen.