Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

Museon komt in actie voor de wilde bij

Vanaf 18 april is in het Museon in Den Haag de tentoonstelling ‘Nederland Zoemt’ te zien. Samenwerkende musea komen in actie voor de wilde bij om te stimuleren dat er meer voedsel- en nestgelegenheden komen. Het gaat namelijk niet zo goed met de bijen; hun aantal neemt snel af. De expositie toont het belang van de bijen voor de mens en de kwetsbare positie van deze insecten. ‘Nederland Zoemt’ is te zien 31 augustus 2018Help de bij

Van de ruim 350 soorten wilde bijen is de helft bedreigd. Het leefgebied van bijen verdwijnt onder andere door verstedelijking en grootschalige landbouw. Daarnaast worden er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die ook insecten doden, maar deze insecten zijn juist heel belangrijk voor planten. Onze eetbare gewassen zijn zelfs voor tachtig procent afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Centraal in deze aansprekende tentoonstelling staat de vraag wat we zelf kunnen doen om de wilde bij te helpen.

Samenwerking

Het Museon is één van de elf musea waar deze kleine tentoonstelling komt te staan. De expositie is ontwikkeld door de SNNC, het samenwerkingsverband van natuurmusea in Nederland en is onderdeel van de landelijke campagne ‘Nederland Zoemt’. Op 21 en 22 april organiseert ‘Nederland Zoemt’ een Nationale Bijentelling om de bijen beter in kaart te brengen. Voor meer informatie: www.nederlandzoemt.nl. De deelnemende musea hebben bijgedragen aan de inhoud van de tentoonstelling en het educatief materiaal dat voor familiepubliek beschikbaar komt.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. De centrale tentoonstelling ‘One PLanet’ is gebaseerd op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die mensen inspireren bij te dragen aan een veilige en duurzame wereld voor de toekomst. ‘Nederland Zoemt’ sluit aan bij doel 15, ‘Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit’.