Het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis presenteert de eerste digitale oeuvrecatalogus Jan Sluijters: Het geschilderde oeuvre, op sluijters.rkdmonographs.nl. Deze monograph is het resultaat van jarenlang onderzoek door Sluijters-specialist Jacqueline de Raad en omvat ruim 1300 schilderijen en meer dan 200 tekeningen.

 

Jan Sluijters wordt beschouwd als een grote vernieuwer van de Nederlandse 20ste-eeuwse schilderkunst. Hij had het schilderen ‘pur sang’ hoog in het vaandel staan en speelde een actieve rol in het kunstleven van zijn tijd. In zijn vroege werk experimenteerde hij met felle kleuren en een expressieve penseelstreek. Zijn latere werk kenmerkt zich door een gematigd expressionistisch realisme. Sluijters verloor de realiteit in zijn werk nooit uit het oog, de zichtbare werkelijkheid was de basis van zijn kunst. Zijn belangrijkste onderwerpen waren dan ook de mens, en de klassieke thema’s als het (bloem)stilleven en het landschap.

 

De behoefte aan een oeuvrecatalogus van het geschilderde werk van Sluijters was groot; een goed overzicht ontbrak. In het verleden doken regelmatig werken op, die niet of nauwelijks waren gedocumenteerd, waarvan onduidelijkheid over de authenticiteit bestond en vaak ook een datering ontbrak. Sluijters werkte namelijk soms gelijktijdig in uiteenlopende stijlen, hernam ouder werk en dateerde zijn werken lang niet altijd. Gedegen onderzoek was dan ook noodzakelijk. Het initiatief voor deze RKDmonograph werd in 1997 genomen door Jacqueline de Raad (voormalig conservator moderne kunst bij het RKD, thans conservator Rijksmuseum) in samenwerking met medewerkers van het RKD. Deze catalogus richt zich primair op de werken in olieverf. Voor een beter begrip van het oeuvre bleek het noodzakelijk om tekeningen en aquarellen, voor zover  die een evidente relatie hebben met de schilderijen, ook op te nemen. Werken waarvan de beschikbare gegevens geen eindoordeel toelaten over de authenticiteit, zijn niet opgenomen. Wel zijn de meeste werken van een datering voorzien en is een meer exacte chronologie in het oeuvre aangebracht.

 

Ter gelegenheid van de lancering van Jan Sluijters; Het geschilderde oeuvre is in de entreehal van het RKD een bescheiden presentatie ingericht met foto’s, archiefstukken en bijzondere documentatie. Ook is het originele schilderspalet van de kunstenaar te bewonderen, beschikbaar gesteld door de kleinzoon van Jan Sluijters.