Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis lanceert in samenwerking met de Universiteit Leiden, het SMK – National Museum of Denmark en The Royal Danish Collection Rosenborg Castle een Engelstalige, digitale publicatie over de culturele uitwisseling tussen de Nederlanden en Denemarken tussen 1500 en 1900. Deze publicatie maakt deel uit van een groot onderzoeksproject over de relatie tussen kunst uit de Nederlanden met die van andere Europese landen.

Vanaf de Hanzetijd tot omstreeks 1700 hadden de Nederlanders zeer grote economische belangen in het Oostzeegebied. In het spoor van de handel domineerden Nederlanders het culturele leven in Denemarken en werden vooral vanuit het Deense hof omvangrijke bestellingen en aankopen van kunstwerken in de Nederlanden gedaan. Dit betreft een type Nederlandse kunst, Deens erfgoed, dat in de Nederlanden zelf weinig voorkomt. Zelfs voor kunsthistorici die Nederlandse kunst uit de Gouden Eeuw bestuderen,
zijn de rijke Deense collecties zo goed als onbekend, vooral omdat het beeldmateriaal en de publicaties daaromtrent zo schaars en vaak alleen in het Deens verkrijgbaar zijn. De te lanceren digitale publicatie van het RKD , die zeer rijk is geïllustreerd, zal een eye opener zijn voor zowel de Nederlandse als Deense onderzoekers alsook voor cultureel belangstellenden in bredere zin. Duidelijk wordt, dat de culturele verbondenheid tussen de Nederlanden en Denemarken destijds beduidend sterker was dan nu, ondanks het huidige snelle vervoer, de makkelijke communicatie en de Europese eenwording.

Het Gerson Digital project van het RKD, genoemd naar de voormalige directeur van het RKD, Horst Gerson (1907-1978) en diens baanbrekende onderzoek naar Nederlandse kunst in relatie tot die in het buitenland, lanceert nu een publicatie waarin nieuw onderzoek over Nederlands-Deense culturele wisselwerking wordt gepresenteerd van zowel Nederlandse, Deense als Duitse kunsthistorici en waarin ruim 2.000 gerelateerde kunstwerken en afbeeldingen online raadpleegbaar zijn gemaakt.

Het project is uitgevoerd door het RKD in nauwe samenwerking met de partners in Leiden en Denemarken. De uitwisseling van kennis, materiaal en onderzoek uit beide landen is als zeer stimulerend
en productief ervaren. Het project werd financieel mede mogelijk gemaakt door het Kirchheiner Galatius Fonds, dat samenwerkingsprojecten op cultureel gebied tussen beide landen ondersteunt en het Kirchheiner-Galatius Fonds (onderdeel van het Prins Bernard Cultuurfonds).