Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

Toekomstplan Wereld van de Efteling 2030

De Efteling is sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 uitgegroeid tot een van de grootste attractieparken van Europa. Om deze positie vast te houden en de continuïteit van de organisatie te waarborgen, wil de Efteling doorgroeien tot een internationale bestemming met 5 miljoen bezoeken in 2020. Om bezoekers uit binnen- en buitenland te stimuleren het park te bezoeken, moet de Efteling blijven investeren in nieuwe attracties en haar verblijfsmogelijkheden uitbreiden. De gewenste groei van de Efteling sluit aan op de ambities van de provincie Noord-Brabant, regio Midden-Brabant en gemeente Loon op Zand.

 

Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030
De gemeente, provincie en de Efteling hebben gezamenlijke belangen bij de groei van de Efteling, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio. Daarom is samen gekeken hoe de groei het beste kan plaatsvinden. Na een uitgebreid traject van 3½ jaar zal dit naar verwachting in de zomer van 2018 resulteren in het definitieve Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030.

 

In het Bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling van de Efteling tot 2030 centraal. Het laat in drie fasen de gewenste groei van de Wereld van de Efteling zien: de korte termijn (tot 2020), de middellange termijn (2020 tot 2025) en de lange termijn (2025 tot 2030). Het plan geeft onder meer aan in welke richting uitbreiding van het park zal plaatsvinden, welke zones gereserveerd zijn voor verblijf of andere rustige vormen van recreatie, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe gezorgd kan worden dat de Efteling, de kern Kaatsheuvel en de regio goed bereikbaar blijven. Voor overheden vormt het een kader om deelplannen, zoals de bereikbaarheid, aan te toetsen.

 

Aan het bestemmingsplan is een zorgvuldig traject voorafgegaan. Belanghebbenden, zoals omwonenden, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties zijn op verschillende momenten in het proces betrokken, onder meer door middel van maatschappelijke raadplegingen, inloopavonden en formele inspraakmomenten. Ook is onder meer een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de inbreng van betrokkenen en het verkeersonderzoek zijn op verschillende momenten in het traject aanpassingen in de plannen doorgevoerd.

 

Uitbreiding in oostelijke richting en nieuwe attractie in 2020
Onderdeel van het bestemmingsplan is een uitbreiding van 8 ha in oostelijke richting. De Efteling wil haar gasten in 2020 trakteren op een nieuwe attractie in dit nieuwe gebied. Om dit tijdig te kunnen realiseren wil de Efteling in het eerste deel van het gebied (ca. 3 ha) snel aan de slag gaan. Daarom is de gemeente om toestemming gevraagd om een omgevingsvergunningprocedure op te starten. Deze toestemming is nodig om -vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan- voor dit kleine deel van het gebied af te mogen wijken van het huidige bestemmingsplan. Wat voor type attractie er komt en hoe de nieuwe attractie eruit komt te zien, wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.