Hogeschool wint kwakzalversprijs

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is dit jaar de winnaar van de Meester Kackadorisprijs 2018 geworden. De HAN bevordert de kwakzalverij door het aanbieden van twee opleidingen in kwakzalversmethoden: neuro linguïstisch programmeren (NLP) en ‘verpleegkundige complementaire zorg’. De NLP-opleiding maakt zelfs deel uit van het rijks bekostigde onderwijs binnen de opleiding in HRM.

 

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie heeft deze HRM-cluster als voldoende beoordeeld zonder goed te kijken naar welk koekoeksjong zich binnen die afdeling bevindt. Het was Emile-Tskakka-Ratelband, die in de jaren 80 het NLP in ons land introduceerde met zijn boek De vuurloper. De opleiding ‘verpleegkundige complementaire zorg’ moet door de cursisten zelf worden betaald, maar omvat haptonomie, centeren, ademhalingsoefeningen, massage, aromazorg en energetische zorg (bedoeld wordt therapeutic touch) en staat onder leiding van de helderziende Martine Busch, verbonden aan het (parapsychologische) Van Praag Instituut. De prijs zal op 6 oktober tijdens het symposium van de Vereniging tegen de Kwakzalverij www.kwakzalverij.nl/symposium worden uitgereikt en bestaat uit een kunstwerk en een diploma.