De afgelopen weken werd bekend dat in Nederland enkele producenten vervuild veevoer hebben geleverd aan hun klanten, de veehouders. Dit veevoer was vervuild met het illegale antibioticum Furazolidon.


Naar aanleiding van het nieuwsbericht in het NOS Journaal werd aan Livar gevraagd of hun varkens ook dit vervuilde veevoer hebben gegeten. Zij kunnen met een gerust hart melden dat dit NIET het geval is.

Livar volgt de berichtgeving omtrent deze affaire al enige weken op de voet en er zijn geen feiten bekend die erop duiden dat de producent van het Livar varkensvoer op enigerlei wijze betrokken is bij deze affaire. Daarbij bestaat het Livar varkensvoer hoofdzakelijk uit in Limburg geteelde granen waardoor de lijnen tussen de telers en de voerproducent kort zijn zodat we maximale controle hebben over de kwaliteit van het veevoer.

Alhoewel dit alles, uit voorzorg, heel streng gecontroleerd wordt maakt Livar door de korte lijnen en de betrouwbare, op kwaliteit gerichte partners waarmee die samenwerkt geen zorgen dat dit soort problemen bij Livar in de toekomst voorkomen.