De internationale coalitie van makreel vissers hebben het MSC certificaat behaald voor hun Noord Oost Atlantische makreelvisserij. Daarmee komt makreel weer terug in het schap met een bewezen duurzame status.

 

De Makreel Industrie Noordelijke Sustainability Alliantie (MINSA), is sinds 2012 gaan samenwerken om de duurzaamheid van de vangst van deze populaire vette vis aan te tonen. Het certificeringsproces heeft bijna twee jaar geduurd na intensieve wetenschappelijke discussie over de toestand en het beheer van dit visbestand. De meeste vloten die zijn aangesloten bij MINSA hadden voorheen ook al het MSC certificaat voor hun makreelvisserij.

Gerard van Balsfoort, voorzitter van de Pelagic Freezer Trawler Association (PFA):“Ik ben trots op de samenwerking tussen de visserijorganisaties, waaronder de PFA, afkomstig uit 9 landen, die heeft geleid tot deze succesvolle gezamenlijke MSC-certificering. Het is ook een krachtig bewijs van de betrokkenheid van de Europese pelagische vissers bij duurzame visserij en bij een verantwoord lange termijn beheer van hun visserijen. Het Europese makreelbestand is zeer gezond en we hopen allemaal dat het behalen van het MSC-ecolabel het gebruik van deze zeer gezonde vis door de Europese consument verder zal doen toenemen.”

In 2012 zijn de MSC-certificaten voor makreel ingetrokken omdat de totale makreelvangsten toen al twee jaar boven het wetenschappelijke advies lagen. De oorzaak hiervan was dat enkele landen buiten de EU en Noorwegen, waarvan hun makreelvisserijen niet MSC gecertificeerd waren, veel meer makreel gingen vangen. Ook waren de internationale overeenkomsten over het beheer van de makreelvisserij verbroken. Vissers en ministers van de betrokken landen hebben de laatste 6 jaar intensief onderhandeld om het geschil grotendeels op te lossen.

“Goed nieuws dat er weer MSC gecertificeerde makreel op de markt is. Sinds 2011 koopt Lidl het vaste assortiment wildgevangen vis duurzaam in. Toen makreel een paar jaar geleden niet langer aan het MSC-keurmerk voldeed, hebben wij dit product, met overtuiging maar ook met pijn in het hart, uit het assortiment gehaald. Nu past deze vis weer in ons duurzame visassortiment. In de loop van de zomer kunnen klanten bij Lidl dan ook weer genieten van MSC gecertificeerde makreel!", aldus Marlijn Somhorst, Manager Duurzaamheid & Relaties van Lidl Nederland.

De MINSA groep bestaat uit 700 vissersboten, variërend van kustvissers met handlijnvisserij tot de grote pelagische trawlers die op de oceaan vissen. Ze komen uit negen landen: Nederland, Schotland/Engeland/Noord-Ierland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, en Litouwen.