Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens een gezamenlijke controle met jachtopzieners in Noord-Beveland een duiker en zijn handlanger betrapt op het stropen van kreeften uit de Oosterschelde. De mannen hebben beiden eerder een proces-verbaal gekregen voor het stropen van kreeften.

 

Inspecteurs troffen in de kofferbak van een van de verdachten een net met 27 kreeften aan, waaronder een paar zaaddragende en ondermaatse dieren. Het is voor duikers verboden om kreeften uit het water te halen. Beroepsvissers mogen in de periode 1 april tot 15 juli onder voorwaarden wel op kreeften vissen, maar zij zijn verplicht zaaddragende en ondermaatse dieren terug te gooien.
 

De inspecteurs van de NVWA hebben de 27 kreeften en de duikuitrusting van de verdachten in beslag genomen. De kreeften zijn vervolgens teruggezet in de Oosterschelde. Tegen de verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt.

 

Visstroperij

Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.