Tong (Solea solea in het Latijn) is een platvis en één van de meest waardevolle soorten waar de Nederlandse vloot op vist. De Nederlandse kottervloot, zo’n 300 schepen, die op tong en schol vissen zijn met name actief voor onze eigen kust, het Kanaal en voor de kust van Noorwegen. Tijdens korte zeereizen van vier tot vijf dagen wordt er op tong gevist. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zowel de staandwant- als pulskortechniek. De pulsvisserij is een belangrijke innovatie vanuit de traditionele boomkor voor de tongvangst, door de minimale bijvangst en verminderde brandstofverbruik.


Sinds 2007 is er op Europees niveau een meerjarenbeheerplan van kracht voor de vangst op omder andere tong. Dit is gebaseerd op het principe dat de hoeveelheid vis die wordt gevangen het gezonde volwassen visbestand niet mag aantasten. Simpel gezegd mag alleen de ‘rente’ van de zee worden bevist. Jaarlijks wordt hiervoor op Europees niveau bepaald hoeveel er opgevist mag worden en dit wordt met een verdeelsleutel in quota vastgelegd per EU-land.


Dit lijkt goed te werken, want het tongbestand lijkt zich te herstellen en bevindt zich de laatste jaren boven het veilige niveau. Je kunt dus met een gerust hart genieten van een verantwoord gevangen tong.