Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

Wolhandkrab 2013

Beroepsvissers mogen onder strikte voorwaarden het komende najaar op krabben vissen. Het vangstverbod op de aal geldt ook voor 2013, evenals afgelopen najaar. Tijdens deze periode (september tot en met november 2013) is het niet toegestaan om met aalfuiken te vissen. Gedurende deze aankomende periode mag wel op onder meer wolhandkrab en Noordzeekrab worden gevist, mits de aalvistuigen zodanig zijn aangepast dat de aal een ontsnappingsmogelijkheid heeft en een overeenkomst met het Productschap Vis is gesloten.

 

Dit is besloten door het ministerie van Economische Zaken. In de huidige regelgeving wordt hiertoe een vrijstelling van het verbod om met aalvistuigen te vissen opgenomen. De regeling omvat mogelijke aanpassingen van de aalfuiken. Zowel een beschrijving als foto biedt hierover toelichting. In de uitvoeringsregeling visserij zijn drie verschillende ontsnappingsmogelijkheden toegestaan voor aal, te weten:

  • een hoepel in de laatste kub van de fuik met daarin bevestigd een netwerk met een gestrekte maaswijdte van minimaal 60 mm;
  • een hoepel in de laatste kub van de fuik met daaraan bevestigd een stuk (dynema)netwerk met een gestrekte maaswijdte van minimaal 60 mm;
  • een aan de laatste kub bevestigde speciale langere kub met 2 hoepels met daaraan bevestigd een stuk netwerk met een gestrekte maaswijdte van minimaal 60 mm.

Vissers die in de gesloten periode door willen vissen, moeten een controleovereenkomst met het Productschap Vis sluiten. Deelnemende vissers dienen hiermee onder meer opgave te doen van de locatie waar ze vissen en met hoeveel aangepaste fuiken. Onafhankelijke controleurs worden door het Productschap Vis ingezet voor het uitvoeren van controles. Daarnaast blijven de reguliere controles van de NVWA om te verifiëren of er geen aal wordt gevangen.

Vissers die tijdens het aalvisverbod willen vissen op krabben moeten de fuiken aanpassen volgens de regeling en de controleovereenkomst invullen en opsturen naar het Productschap Vis.

De bij het Productschap Vis bekende beroepsvissers worden schriftelijk in kennis gesteld over de regeling, de overeenkomst, de bijdrage en de sluitingstermijn voor het opsturen van de overeenkomst.

Let wel, zowel de ondertekende (!) overeenkomst (in 2-voud) als de vereiste bijdrage van € 1.000 dient vóór vrijdag 26 juli in het bezit / gestort te zijn van het Productschap Vis.