Nederland krijgt er honderdduizenden jonge palingen bij

In Nederland worden op woensdag 26 mei rond de 500.000 jonge palingen uitgezet. Het gaat hierbij om een herbevolking in opdracht van het ministerie van LNV om de Nederlandse palingstand te vergroten, als onderdeel van het Europese herstelprogramma. Een van de uitzetlocaties betreft de Kromme Mijdrecht in De Hoef, tussen Mijdrecht en Uithoorn.

 

De palingstand toont voorzichtige tekenen van herstel sinds 2011, na de inwerkingtreding van de Europese Aalverordening. De uitzet van grote hoeveelheden jonge palingen draagt daar vermoedelijk aan bij. Sinds 2011 stijgt de aanwas van jonge paling aan de Europese kusten (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Europese kusten ondoordringbaar zijn voor de 1,5 miljard jonge palingen die naar schatting aankomen, wordt een deel opgevangen en verdeeld over heel Europa.

 

De jonge palingen die woensdag in Nederland worden uitgezet, komen vanuit een Nederlandse kwekerij waar ze enkele maanden in quarantaine zijn geweest om aan te sterken. Ze worden dan pootaal genoemd. De jongen begonnen hun leven echter in de riviermondingen van Frankrijk als geheel doorzichtige glasaaljes, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) werden geboren.

 

Voorafgaand aan de uitzet worden monsters van de duidenden jonge palingen geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid/ kwaliteit.

 

Herbevolking met rond de 3 miljoen jonge palingen in Nederland

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. Naar verwachting zullen rond de 3 miljoen jonge palingen de natuur versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De uitzetgebieden zijn geselecteerd door de overheid.

 

Wanneer de jongen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de geselecteerde gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen, dat vervolgens na een tot twee jaar weer aan de Europese kusten wordt verwacht.