Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

Niet alle mosselen en oesters onveilig

Deelgebieden van de Oosterschelde en Grevelingen zijn sinds vrijdag 19 juni tijdelijk, preventief gesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij de wekelijkse monstername van schelpdieren is de biotoxine Tetrodotoxine (TTX) geconstateerd. Bij hoge watertemperaturen doet dit zich sinds 2016 elk jaar in de loop van juni één á twee weken voor. Mossel- en oesterbedrijven vissen in deze periode dan ook niet in deze gebieden. Elders in de Oosterschelde en Waddenzee waar geen TTX is aangetroffen, liggen genoeg mosselen.

 

 

De schelpdierensector werkt met een goed functionerend veiligheidsprotocol, zodat alleen veilige schelpdieren in de handel komen. Samen met de NVWA is er een uitgebreid monitoringsprogramma om toxine vormende algen, toxinen en bacteriën in de productiewateren voor schelpdieren op te sporen. In 2016 werd de Zeeuwse schelpdierensector voor het eerst opgeschrikt door de vondst van TTX. Deze biotoxine was wel bekend van de tropen, maar voor Nederland nieuw. Sinds 2017 is de Europese grenswaarde 44 microgram per kilogram schelpdiervlees.

 

TTX
Bekend is dat TTX wereldwijd veel in de natuur voorkomt als een afweerstof die dieren aanmaken om zich te verdedigen. Schelpdieren maken de toxine niet zelf aan, maar krijgen de oplosbare stof via filtering van het water binnen en raken deze op dezelfde manier ook weer kwijt.