BoekenBoeken
DrankDrank
KokenKoken

74% van de visproducten in de Nederlandse supermarkten draagt onafhankelijk duurzaamheids-keurmerk

Nederlandse supermarkten hebben hun aanbod duurzame gecertificeerde vis verder vergroot. Bijna driekwart (74%) van de visproducten draagt in de categorieën vers, diepvries en conserven het MSC- of ASC-keurmerk voor duurzaam gevangen of verantwoord gekweekte vis. Vorig jaar was dat nog 70%. Met name in het conservenschap is het aandeel gecertificeerde producten aanzienlijk toegenomen, door vooral een groter aanbod van duurzame tonijn in blik. Bij de diepvriesproducten is een groei te zien voor garnalen en zalm met MSC- en ASC-keurmerk.


Dat blijkt uit de analyse ‘Stand in het schap’ van de Marine Stewardship Council (MSC) en de Aquaculture Stewardship Council (ASC). Voor de tweede keer hebben MSC en ASC, samen met de grootste supermarkten en vismerken de Nederlandse visschappen op gecertificeerde producten en het gebruik van deze keurmerken onderzocht. De nieuwe editie gaat over het jaar 2018 en ten opzichte van de vorige editie zijn er twee nieuwe productcategorieën opgenomen; diervoeding en convenience.


Keurmerkgebruik stijgt bij vis in blik en in het diepvriesschap
De verschillen tussen de categorieën diepvries, conserven en verse vis zijn tot op heden groot. Zo ligt het aandeel MSC- en ASC-gecertificeerde vis in het diepvriesschap met 94% (vorig jaar 91%) en in het versschap met 82% (vorig jaar 82%) heel hoog, terwijl bij de conserven nog steeds minder dan de helft van de producten een keurmerk draagt. Toch is er afgelopen jaar flink vooruitgang geboekt: het aandeel gecertificeerde visconserven is van 41% naar 48% gestegen. Er zijn bijna geen huismerk blikproducten, dus dat is vooral te danken aan de inspanningen van de A-merken, die hun aanbod tonijnproducten met MSC-keurmerk met 33% hebben uitgebreid en zich samen met hun leveranciers inzetten voor de verdere verduurzaming van de tonijnvisserij. Goede ontwikkelingen vertoont ook de categorie diepvries; 86% van de garnalen draagt inmiddels het MSC- of ASC-keurmerk (vorig jaar 70%). Bovendien is nu 97% van de zalm met ASC-of MSC-keurmerk verkrijgbaar (was 85%). Andere soorten zoals koolvis, pangasius en kabeljauw zijn net als vorig jaar 100% als MSC- of ASC-gecertificeerd beschikbaar. “De resultaten laten zien dat de Nederlandse consument meer keus heeft dan ooit tevoren voor verantwoord gecertificeerde vis. Het is veelbelovend om te zien dat het ASC keurmerk op een groeiend aantal producten terug te vinden is, vooral bij populaire soorten zoals zalm en garnaal,” aldus Maud van den Haspel, ASC Commercial Manager voor Nederland. "ASC zal zich samen met leveranciers en retailers blijven inzetten voor een steeds breder gecertificeerd aanbod voor visconsumenten. Zo belonen we viskwekers die mens- en milieuvriendelijk werken en minimaliseren we de impact van de vis, schaal- en schelpdieren waar we allemaal zo van houden.


Categorie convenience scoort hoog op duurzaamheid
Naast de drie traditionele productsegmenten werden voor het eerst ook de categorieën diervoeding en convenience onderzocht, waar vis niet het hoofdingrediënt is en het gebruik van keurmerken pas in de afgelopen jaren sterker is ontwikkeld. Vooral de convenienceproducten komen erg goed uit de bus: het aandeel producten met keurmerk bedraagt maar liefst 76%, met name bij sushi, pizza en maaltijden. Vergeleken daarmee staat de categorie diervoeding met een aandeel van slechts 28% gecertificeerde producten nog op een aanmerkelijk lager niveau. De trend doet wel vermoeden dat het keurmerkgebruik de komende jaren zal toenemen, net als in de andere segmenten eerder is gebeurd.

 

Visblikken blijven de grootste uitdaging
Over het algemeen geldt dat hoe groter en diverser het visassortiment van een supermarkt is, hoe groter ook de uitdaging is om de producten van een keurmerk te voorzien. Maar er is zeker sprake van zichtbare groei en zowel de deelnemende supermarkten als de A-merken blijven zich inzetten om het aanbod onafhankelijk gecertificeerde vis te vergroten. De grootste winst valt nog steeds te halen in het conservenschap. Dit komt mede doordat met de vangst en het beheer van de in blik verkrijgbare soorten (zoals tonijn en sardine) veel internationale duurzaamheidsuitdagingen gepaard gaan, bijvoorbeeld als het gaat om internationale vangstafspraken. “Om een duurzame visconsumptie te bevorderen is het belangrijk de markt en de consumenten-voorkeuren goed te kennen. We hebben de afgelopen weken interessante inzichten verkregen over het gedrag en de wensen van de consument via onze Nationale Tonijn Enquête. Consumenten willen graag duurzaam, maar weten niet altijd hoe. Nu presenteren we de stand van zaken in het supermarktschap en tonen we de vooruitgang die producenten en supermarkten boeken als het gaat om duurzaam gecertificeerde vis”, legt Hans Nieuwenhuis, Program Director Benelux van de MSC, uit. “MSC zet zich voortdurend in voor een duurzaam beheer van de visbestanden om samen met de hele visketen ervoor te zorgen dat er genoeg vis in onze oceanen zit, voor de huidige en nieuwe generaties. Voor ons ligt een belangrijke taak waarvoor gelukkig op Wereld Oceanen Dag op grote schaal aandacht wordt gevraagd.”