Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

MSC-keurmerk voor Nederlandse Noordzeeschol- en tongvissers

 

Een mooi begin van de feestdagen voor de Nederlandse visserij: De Noordzeeschol en -tongvissers verenigd in de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) hebben het MSC certificaat voor duurzame visserij weten te behalen. De beoordeling van de scholvisserij en haar bijvangst Noordzeetong werd uitgevoerd door de onafhankelijke certificeerder Intertek Moody Marine. De Nederlandse vissector bevordert hiermee een verantwoorde visserij (van dichtbij) door steeds meer vis, schaal- en schelpdiersoorten met MSC keurmerk voor consumenten verkrijgbaar te maken.

 

De MSC beoordeling was onderdeel van afspraken die zijn gemaakt tussen de visserijsector, het Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee en het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2008 over de verduurzaming van de Noordzeevisserij. De CVO heeft voor de MSC beoordeling gebruik kunnen maken van een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.


Over de Nederlandse schol- en tongvisserij

De visserij op Noordzeeschol is erg belangrijk voor de Nederlandse sector. Bij sommige scholvisserijen is tong een belangrijke commerciële bijvangst. Om ook het duurzame beheer van het tongbestand aan te kunnen tonen, was deze bijvangst ook onderdeel van de MSC beoordeling.

Het MSC certificaat geldt voor de visserij met twinrig en outrig en een deel van de flyshootvisserij. Meer dan de helft van de platvisvissers met deze technieken zijn aangesloten bij het MSC certificaat en men tracht dit aandeel in de nabije toekomst verder te vergroten. De CVO heeft vrijwillig besloten om - vanwege de paaiperiode - tussen 15 december en 1 maart geen MSC gecertificeerde schol aan te landen.

Als onderdeel van de certificering zullen de vissers onder andere onderzoek doen naar de samenstelling van de vangsten van de verschillende technieken. Daarbij wordt ook gekeken naar de vangsten van kwetsbare of beschermde diersoorten. De Nederlandse vissector zal daartoe een bemonsteringsprogramma opzetten waarbij de vissers deze informatie zelf gaan verzamelen onder wetenschappelijke begeleiding. Ook zullen zij zich inzetten voor een flexibeler zeedagenbeleid, wat uiteindelijk kan zorgen voor een vermindering in discards.


Op weg naar een duurzame Noordzeevisserij

"Bij een gezonde Noordzee past een verantwoord visstandsbeheer met nieuwe visserijmethoden. Het behalen van het MSC certificaat voor de visserijmethodes twinrig, outrig en flyshoot op scholen tong heeft voor de kottervisserij grote betekenis als vervolgstap naar een volledige certificering van de Noordzeevisserij”, aldus CVO-voorzitter Jaap Hennekeij. “We kunnen nu voldoen aan de toenemende vraag van handel en consument naar duurzaam gecertificeerde Noordzeevis."
Stijgende vraag naar duurzame Noordzeeschol en -tong

“Supermarkten in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland wachten al langere tijd op meer duurzaam gecertificeerde schol. In Nederland zien we een groeiende vraag naar tong vanuit de restaurants. Deze certificering van de CVO zal dus duidelijk zichtbaar zijn in de markt”, legt Nathalie Steins, MSC Manager Benelux, uit. “Ik feliciteer de CVO van harte met het behalen van haar MSC certificaat.”
Over de CVO

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van producentenorganisaties die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal. CVO streeft naar een duurzame beroepsvisserij door zich in te zetten op het gebied van certificering en marketing van visserijproducten. Meer informatie: cvo-visserij.nl/