Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

490.000 jonge palingen herbevolken Zeeuwse wateren

In Zeeland zijn 490.000 jonge palingen (pootalen) uitgezet in het Grevelingenmeer. Met deze herbevolking wordt een flinke impuls gegeven aan de palingpopulatie in het Zeeuwse water. De paling werd onder andere uitgezet door de Zeeuwse beroepsvissers, Jaap Muller en zijn zoon Hans, vanaf hun schip de BRU20. Er zijn ruim 490.000 pootalen uitgezet. De Grevelingen is speciaal geselecteerd door de overheid als geschikt leefgebied voor paling.De jonge paling begon zijn leven als glasaal en heeft enkele maanden in een kwekerij doorgebracht om groter en sterker te worden. Glasaal komt aan op de Europese kusten, nadat de stroming ze meenam op een tocht van zo'n 6.000 kilometer vanuit de Sargassozee (Bermudadriehoek), waar ze geboren zijn. De jonge palingen hebben echter vrijwel geen mogelijkheid zelfstandig langs de Europese kustbarrières te komen. Door deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie, is de palingstand de laatste decennia gedaald. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.Vanaf 2010 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien. Ook in het seizoen 2015 - 2016 zijn de jonge palingen weer in grote aantallen aangetroffen. In 2016 is daardoor driemaal zoveel jonge paling uitgezet in vergelijk met vorig jaar.Met de uitzet van deze grote hoeveelheid jonge paling wordt beantwoord aan recente wetenschappelijke inzichten, dat herbevolking in grote aantallen bijdraagt aan een goede palingstand. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit De Grevelingen vrijuit via zee naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.


Het project wordt medegefinancierd door het Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds(r). Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek.