Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

Zeeland herbevolkt met honderdduizenden jonge palingen

Op diverse plaatsen in Zeeland zijn in totaal 326.000 jonge palingen (glasaal) uitgezet in de natuur. Volgens de stichting DUPAN, die de uitzet coördineert, is deze herbevolking een flinke impuls voor de palingstand in Zeeland. De vele visjes werden uitgezet door Zeeuwse beroepsvissers en medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en waterschap Scheldestromen.

 

De 326.000 jonge palingen werden uitgezet inhet Veersemeer en de kreken in Zeeuws-Vlaanderen: De Braakman en de Otheense Kreek. De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Vanaf 2010 laat de aankomst van jonge palingen een duidelijke stijging zien. Slechte weersomstandigheden in 2015 zorgden voor minder jonge palingen aan de kusten, maar in het seizoen 2015 – 2016 zijn de glasalen weer in enorme aantallen aangetroffen. Verwacht wordt dat er dit jaar 2 tot 3 maal zoveel jonge palingen zullen zijn in vergelijk met vorig jaar.

 

De nu uitgezette glasaaltjes kwamen uit Frankrijk. Vanuit zee proberen ze daar het binnenland binnen te komen. Omdat ze dat zelfstandig niet lukt – de kusten zijn te goed beschermd – worden ze opgevangen. Een overgrote deel daarvan wordt in landen in heel Europa uitgezet. Een deel is vannacht naar Nederland gebracht. Aan het Veerse Meer werd de glasaal uitgeladen, gewogen, gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens gedistribueerd onder de beroepsvissers, die de paling vervolgens weer loslieten.

 

Naast de Zeeuwse wateren werden er dit voorjaar ook Friesland herbevolkt met jonge palingen. Dat gebeurde in zulke grote aantallen dat op veel plaatsen de maximale hoeveelheden voor herbevolking werden bereikt. Daarmee wordt beantwoord aan recente wetenschappelijke inzichten, dat herbevolking werkt als het in zeer grote aantallen gebeurt. De uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen

 

Deze uitzet werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

 

Het project wordt medegefinancierd door het Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

 

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds®. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. Van maart tot en met juni zijn diverse uitzetprojecten van glas- en pootaal gepland.