Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Friesland herbevolkt met maximale hoeveelheid jonge palingen die natuur aan kan

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Vanaf 2010 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien. Slechte weersomstandigheden in 2015 brachten minder jonge palingen aan de kusten, maar in het seizoen 2015 - 2016 zijn de glasalen weer in enorme aantallen aangetroffen. Verwacht wordt dat er in 2016 2 tot 3 maal zoveel jonge palingen uitgezet gaan worden in vergelijk met vorig jaar.

De start van de uitzet van de jonge palingen is op donderdag 17 maart, om 09:30 uur, in Reduzum (Roordahuizum). De paling wordt uitgezet door Friese beroepsvissers en vrijwilligers van de Friese sportvisserij. Er wordt 1.000 kilo glasaal uitgezet in Friesland (en deels in Zoutkamp, Groningen). Dat zijn ongeveer 3 miljoen jonge palingen. Adres: Oan it Swin 9, 9008 RE Reduzum (Roordahuizum)

Naast de Friese wateren worden dit voorjaar ook jonge palingen uitgezet in Zeeland. De aantallen zijn dusdanig groot dat in alle uitzetgebieden de maximale hoeveelheden voor herbevolking worden bereikt. Deze gebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Daarmee wordt beantwoord aan recente wetenschappelijke inzichten, dat herbevolking werkt, als het in zeer grote aantallen gebeurt. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.
De 3 miljoen glasaaltjes zijn afkomstig uit Frankrijk en gevist volgens de internationale, gecertificeerde Sustainable Eel Standard. In Reduzum wordt de glasaal uitgeladen, gewogen, gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens gedistribueerd onder xx beroepsvissers, die de paling vervolgens op verschillende locaties uitzetten. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt mede gefinancierd door het Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.
DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds(r). Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. Van maart tot en met juni zijn diverse uitzetprojecten van glas- en pootaal gepland.