Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

Sector zet ruim half miljoen palingen uit in de natuur

In het Friese Tjeukemeer en het Sneekermeer zijn vandaag zo'n 530.000 jonge palinkjes uitgezet in de natuur. Dit gebeurde in het kader van het herstelproject 'Uitzet glas- en pootaal' dat door Stichting DUPAN wordt geleid. In samenwerking met Friese beroepsvissers werd de uitzet uitgevoerd.Beroepsvissers Ep Visser van de Combinatie van Beroepsvissers (Friese bond van binnenvissers) zette met een aantal collega's een deel uit van de in totaal bijna 530.000 pootaaltjes uit in de Friese boezem; het Tjeukemeer en het Sneekermeer. Verschillende vissersbootjes voeren de meren op. Bij rietkragen rond zandplaten en de oevers werden de aaltjes uitgezet. Ze vinder daar direct een beschutte omgeving en kunnen in de meren veilig opgroeien tot volwassen, geslachtsrijpe palingen.Waarom uitzet van paling?


Paling is een vis die in de oceaan wordt geboren. Via de golfstroom komen ze als kleine glasaaltjes naar de Europese kusten. De kusten zijn echter zo goed beschermd, dat de jonge paling ons land nauwelijks in kan. Daarom helpen we een handje. Door uitzet van paling en goed visserijbeheer wordt uiteindelijk een groot aantal palingen volwassen en geslachtsrijp. Vanuit de Friese boezem kan deze zogenaamde schieraal weer terug naar zee om op de paaigronden in de Sargasso Zee, 6.500 kilometer verderop, voor nageslacht te zorgen.De paling die wordt uitgezet is zogenaamde pootaal: hele jonge paling die in een kwekerij gedurende enkele maanden is opgekweekt. Aangenomen wordt dat deze pootaal, omdat deze groter en sterker is, beter in staat is te overleven in de natuur dan de allerkleinste palingsoort, de glasaal. De uitzet van pootaal maakt daarmee deel uit van een complete beheercyclus die door de sector wordt uitgevoerd. Van de allerkleinste soort, de glasaal, waarvan er dit jaar meer dan 5 miljoen stuks zijn uitgezet, tot de grootste soort, de schieralen. Op plaatsen waar deze geslachtsrijpe palingen in het najaar niet zelfstandig terug naar zee kunnen door de gemalen en kustbarrières, helpen beroepsvissers deze obstakels te passeren.Perspectief voor een duurzame visserij


Deze pootaaluitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen, om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds(r). Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. In april, mei en juni staan diverse uitzetprojecten van glas- en pootaal gepland.