De toekomstige klant van de biologische foodspecialiteitenwinkel bestaat uit evenveel mannen als vrouwen en is tussen de 20 en 40 jaar. Hij koopt op dit moment nauwelijks biologische producten en hecht veel waarde aan onder andere een goede locatie en one-stop-shopping. Er is bij deze groep consumenten grote onbekendheid over foodspeciaalzaken; hier liggen kansen voor de branche om nieuwe doelgroepen te bereiken.

 

Dit is één van de voornaamste conclusies uit een onderzoek naar de kansen voor speciaalzaken in natuurvoeding dat de afgelopen vijf maanden is uitgevoerd door vijf studenten aan de Hotel Management School Maastricht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de ondernemers meer kunnen inspelen op de huidige trends (social media, klantenbinding) en ontwikkelingen (traceerbaarheid, gezondheidsissues) en dat ze beter kunnen communiceren wat ze bieden richting potentiële consument.

 

Vanuit de ondernemers, die bij het Vakcentrum zijn aangesloten, komt er steeds meer behoefte aan hulp bij het ondernemen. De studenten hebben om deze reden het onderzoek uitgevoerd en een zogeheten ‘Toolbox’ gecreëerd. Heeft de ondernemer er namelijk wel eens aan gedacht om social media toe te passen? En weet hij of zij dan ook hoe dit werkt? Vindt de ondernemer dat het imago van de speciaalzaken in natuurvoeding wel eens verbeterd zou kunnen worden? En zou hij of zij dan ook meer informatie willen hebben over hoe dit gedaan zou kunnen worden? Deze toolbox geeft antwoord op deze vragen en wordt beschikbaar gesteld aan de leden van het Vakcentrum.

 

Ook is onderzoek gedaan naar de succesfactoren van de speciaalzaken in natuurvoeding. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het personeel in deze winkels, over het algemeen, voldoende kennis heeft van natuurvoedingsproducten en klantvriendelijk is. Daarnaast bieden de winkels een breed en diep assortiment aan kwalitatief, hoogstaande natuurvoedingsproducten en worden zij als betrouwbaar beschouwd. Dit kan nog beter bekend gemaakt worden bij de potentiële klanten.

 

De identiteit van de biologische speciaalzaak omschreven vanuit de ondernemer en het imago omschreven vanuit de consumenten komt over het algemeen overeen. Zo kwalificeren beiden de speciaalzaak in natuurvoeding als: "een betrouwbare, klantgerichte en toegankelijke winkel". Voor de huidige consument geldt dat de ondernemer niet hoeft te investeren in een betere naam. Echter is de potentiële consument nog lang niet bekend met de natuurvoedingsbranche. Deze potentiële consumenten en de ondernemers liggen niet op één lijn. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er bij deze groep consumenten grote onbekendheid heerst wat betreft de speciaalzaken en zij tonen hier ook minder interesse in.

 

Wat betreft de concurrentie is een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte concurrenten. De directe concurrenten van de speciaalzaak in natuurvoeding zijn de supermarkten, doordat zij op een zelfde wijze een vergelijkend assortiment bieden. Indirecte concurrenten zijn de online winkels en agrarische ondernemers. Zij bieden vergelijkbare producten, maar op een andere locatie en via een ander kanaal.