Foto: NVWA.

 

In de eerste helft van 2022 zijn er door de NVWA 5.700 tekortkomingen vastgesteld in de 39 grote Nederlandse roodvlees- en pluimveeslachthuizen. Dit heeft geleid tot 401 schriftelijke waarschuwingen of boetes.

 

De meeste tekortkomingen hadden betrekking op hygiƫne en ook op het gebied van dierenwelzijn werd een groot aantal fouten geconstateerd. Zo werden dieren niet goed bedwelmd en werd er verontreiniging van darminhoud op karkassen gevonden. De 401 gesanctioneerde overtredingen zijn onderverdeeld in 70 schriftelijke waarschuwingen en 62 boetes aan roodvleesslachterijen, en 147 waarschuwingen en 122 boetes aan pluimveeslachterijen.

 

Veel tekortkomingen

De 5.700 tekortkomingen die de NVWA heeft geconstateerd, kunnen leiden tot een boete of schriftelijke waarschuwing. Het openbaar gemaakte aantal waarschuwingen en boetes op bedrijfsniveau geeft dus maar deels inzicht in de prestaties van slachterijen. Toezichthoudend dierenartsen en inspecteurs grijpen in bij tekortkomingen, en sturen bij als dat nodig is. Dit om te voorkomen dat het dierenwelzijn of de voedselveiligheid in het geding komt. Zo kan de slachtlijn tijdelijk worden stilgelegd of het slachthuis worden aangesproken op het gedrag. Daarmee kan het slachthuis een bestaande overtreding direct opheffen of kan een verdere overtreding worden voorkomen. Alle interventies die de NVWA uitvoert, moeten leiden tot structurele verbeteringen in de procesuitvoering door het slachthuis. Van deze 5.700 tekortkomingen gingen er meer dan 1.400 over dierenwelzijn. Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de NVWA: 'De cijfers laten zien dat slachthuizen op dit moment onvoldoende verantwoordelijkheid nemen om dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen. Het gaat te vaak mis en het moet beter. De vereiste verandering en houding van de sector moet uit het bedrijfsleven zelf komen. Daar waar het bedrijfsleven tekortschiet, grijpen we in.'


Permanent toezicht

De 39 grote slachthuizen in Nederland staan onder permanent toezicht van de NVWA. Toezichthouders en inspecteurs zijn daar dus continu aanwezig tijdens het slachtproces. Zij verdelen hun aandacht over de verschillende bedrijfsruimten van het bedrijf. De NVWA benadrukt dan ook dat het de verantwoordelijkheid van de slachthuizen zelf is om zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. De NVWA maakt sinds enige jaren gegevens openbaar van de inspecties in de 23 roodvlees en 16 pluimveeslachterijen met permanent toezicht. Het gaat dan over de aantallen schriftelijke waarschuwing - en boetewaardige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid per bedrijf.