De Seniorencoalitie slaakt een noodkreet om AOW-armoede. De explosieve prijsstijgingen hebben veel ouderen in acute financiële problemen gebracht, aldus het verbond. Er is een financiële injectie nodig zodat ouderen hun boodschappen en energiekosten kunnen blijven betalen. Als oplossing stelt de Seniorencoalitie voor dat het noodzakelijk is dat de volledige verhoging van het minimumloon, en daarmee dus ook de AOW, naar voren wordt gehaald.

 

Het minimumloon moet inderdaad omhoog. Uit alle cijfers blijkt dat steeds meer mensen niet rond kunnen komen. Ook uit de dramatische cijfers die op 19 augustus gepresenteerd zijn door het CPB. Dat geldt niet alleen voor ouderen. Uit de cijfers van het CPB blijkt dat het aantal kinderen in armoede volgend jaar zelfs nog sterker stijgt (9,5 procent) ten opzichte van het totaal aantal personen (7,6 procent).

 

Het leggen van de focus op een specifieke groep of het nemen van ad hoc maatregelen op specifieke armoedeproblemen (energiearmoede, menstruatiearmoede, etc.) is niet wenselijk. Het is belangrijk dat er wordt ingezet op een structurele en systematische aanpak van armoede.

 

Daarbij moeten we ons vooral richten op de laagste inkomens en mensen die langdurig op of onder het bestaansminimum leven. Zij hebben geen enkele buffer meer. Voor ouderen is dat met name de groep mensen met alleen een AOW zonder aanvullend pensioen, of met een heel klein aanvullend, pensioen.

 

Discussiepunt bij de koppeling van de AOW aan de verhoging van het minimumloon en de uitkeringen is dat deze ook terecht komt bij de ouderen met een goed aanvullend pensioen. Daardoor is het een dure oplossing en komen de baten niet direct terecht bij degenen die dit het hardste nodig hebben. Dat bespraken wij ook met Nibud-directeur Arjan Vliegenthart en hoogleraar economie Pierre Koning in het tweede deel van de 360 graden Talk ‘Geld erbij voor mensen onder de armoedegrens?' Andere opties, zoals toeslagen en fiscale regelingen, kunnen zich direct richten op de mensen die het geld het hardste nodig hebben, maar die regelingen hebben weer als nadeel dat ze mensen niet altijd weten te bereiken of dat ze er geen gebruik van durven te maken omdat ze vaak zo ingewikkeld zijn. Het is kortom een hele opgave, maar wel eentje met een grote urgentie.