Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Herstel oceanen binnen één generatie te realiseren

Vandaag, op Wereld Oceanen Dag, staan we wereldwijd stil bij het leven op - en vooral onder - de zeespiegel. Overbevissing, verlies aan mariene natuur en vervuiling zijn nu grote problemen op zee. Het aanpakken van die problemen, en herstellen van oceanen is binnen één generatie mogelijk. Meerjarige samenwerking op internationaal en lokaal niveau is daarvoor noodzakelijk. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie eerder gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Nature.


Herstel oceanen komt van wereldwijde samenwerking
Uit de internationale studie door vooraanstaande mariene biologen blijkt dat we tegen 2050 het herstel van onze oceanen daadwerkelijk kunnen realiseren. Maar volgens de wetenschappers is daar wel langjarig financieel commitment en internationale samenwerking voor nodig tussen overheden, burgers en commerciële bedrijven. Willen we herstel van de oceanen een kans geven, dan moeten deze partijen de komende decennia samenwerken op drie doelstellingen: overbevissing een halt toeroepen, natuurlijke habitats herstellen en vervuiling terugdringen.


MSC werkt tegen overbevissing
Op de eerste twee domeinen is Marine Stewardship Council (MSC) al meer dan twintig jaar actief. MSC is opgericht door Unilever en Wereld Natuurfonds, omdat overheden tekortschoten in het bestrijden van overbevissing. Inmiddels is MSC uitgegroeid tot een wereldwijde standaard voor duurzame visserij, onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Voor de Verenigde Naties en haar Sustainable Development Goal 14 ‘Leven in het water’, vormt MSC, met haar wereldwijd programma voor verduurzaming van visserijen, dan ook een onmisbare hoeksteen. Hidde van Kersen, MSC programmadirecteur Benelux: “Ondanks recente verbeteringen, wordt wereldwijd nog altijd 1/3 van alle visbestanden overbevist. MSC strijdt tegen overbevissing door vissers en consumenten te stimuleren om te kiezen voor duurzame visserij. Op dit moment is 15% van alle wild gevangen vis afkomstig uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij. Vanuit MSC- Benelux werken we aan de verduurzaming van visserijen op de Atlantische Oceaan, maar ook dichterbij, zoals de Noordzeevisserij op platvis, en op garnalen en mosselen. Met de Nationale Postcode Loterij samen in het project ‘Vis voor Goed’ . Dit project werkt aan een duurzame manier van vissen met 25 kleinschalige visserijen in Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië. Inmiddels heeft zo’n 90% van MSC- gecertificeerde visserijen allerlei verbeteringen doorgevoerd, als gevolg van het MSC-programma. Daar doen we het voor. Zo dragen wij bij aan gezonde visbestanden, aan het herstel van de oceanen, en aan een volhoudbare voedselvoorziening. fqEbA4vlfAc


Wereldwijd hebben consumenten hun koopgedrag aangepast
Naast het commitment van overheden en bedrijven is de inzet van consumenten van groot belang. Uit recent internationaal marktonderzoek dat MSC tweejaarlijks door Globescan laat uitvoeren onder meer dan 20.000 consumenten uit 23 landen bleek dat 6 van de 10 ondervraagden (58%) hun koopgedrag al hebben aangepast om vis, schaaldieren en zeevruchten te beschermen. In Nederland geldt dat voor 52% van de ondervraagden. Ook geeft 59% van de Nederlanders aan dat we, om de oceaan te redden, alleen vis en schaal- en schelpdieren uit duurzame bronnen moeten consumeren. Wat betreft de eigen bereidwilligheid is in Nederland 73% bereid om actie te ondernemen; zo wilt 30% van merk veranderen, of overstappen naar het eten van andere soorten (14%) of hun producten ergens anders kopen (12%).

 

8 juni is wereld oceanen dag

Wereld Oceanen Dag is een dag waarop iedereen kan beslissen niet langer een bijdrage te willen leveren aan overbevissing. Dat kan al met kleine stappen die een grote impact hebben, zoals het bewust kiezen van duurzaam gecertificeerde visproducten.