Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

"Agrifood: nieuwe risico's op komst"

Johan Geeroms Euler Hermes

 

De winstgevendheid van foodbedrijven is de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd. En die trend zet door omdat de sector wereldwijd te maken krijgt met nieuwe bedreigingen. Zo waarschuwt Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, in het onlangs gepubliceerde rapport ‘Agrifood: nieuwe risico’s op komst’.

 

 

“De alarmbellen gaan af als je kijkt naar de omvang van grote faillissementen in de sector wereldwijd. De omzet die afgelopen jaar verloren ging door grote bedrijven (omzet hoger dan $50 miljoen) die failliet gingen, bedroeg $20 miljard. Een jaar eerder was dat nog ‘maar’ $6,4 miljard. Die toename is enorm.” Dat zegt Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland

 

Geeroms heeft het dan specifiek over de echte foodbedrijven, zonder dranken-sector en de landbouw gerelateerde producten zoals landbouwmachines en meststoffen. “Wij zien scheuren ontstaan in het hart van de Agrifood, een sector die in onze risicomatrix al jaren in de top 3 staat als veiligste sector voor ondernemers om zaken mee te doen.”

 

5 nieuwe risico’s

Geeroms denkt dat de nasleep van het Corona-virus ook voor Agrifood grote impact zal hebben. Maar los daarvan verwijst hij naar het onderzoeksrapport waarin de researchafdeling van Euler Hermes 5 risico’s benoemt die de foodbedrijven ondermijnen:

  1. Verandering van eetgewoonten, vooral in het Westen. Consumenten gaan in toenemende mate op zoek naar gezondere voeding.
  2. Voedselproductie is verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Er is een groeiend besef onder consumenten dat dieet- en voedselkeuzes een aanzienlijke invloed hebben op hun CO2-foodprint.
  3. Foodbedrijven kampen met een sterke toename van zowel import- als exportregels. Handelsgeschillen dwingen bedrijven om voedselvoorzieningskanalen te diversifiëren.
  4. Opwaartse druk op de lonen. In de Agrifood-sector vormen de lonen zo’n 11% van alle bedrijfskosten.
  5. Foodbedrijven missen het prijszettingsvermogen om hogere kosten door te berekenen aan (eind)klanten.

 

Nederland

Volgens Geeroms zal de operationele winst van de foodbedrijven door bovenstaande risico’s verder afnemen. “Bedrijven verzwakken, dat maakt de kans op faillissementen wereldwijd groter.” Specifiek over Nederland zegt hij dat “ons land als wereldwijde koploper het best in staat is om antwoorden te vinden op nieuwe uitdagingen. De vindingrijkheid en de ondernemersgeest in onze landbouwsector heeft zich in het verleden bewezen en dat zal ook nu weer gebeuren.”