Postillion Hotels heeft in zijn zoektocht naar personeel aangekondigd de studieschuld van haar personeel te gaan aflossen. Voor ieder gewerkt uur maakt het 2,50 euro over naar DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs) om de individuele studieschuld te helpen aflossen. Het is bedoeld om nieuw personeel aan te trekken. De afgelopen jaren is de gemiddelde studieschuld verder toegenomen.

 

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend banen, bedraagt op dit moment in de horeca 96 volgens het CBS en is daarmee het hoogst van alle sectoren. De horeca moet dus creatief zijn om nieuw personeel te vinden. Het aflossen van de studieschuld is zeker een creatieve manier om personeel aan te trekken. Hiermee trek je wel vooral studenten aan met een studieschuld. Om scheve gezichten te voorkomen zul je ook voor medewerkers zonder studieschuld wat extra’s moeten doen, bijvoorbeeld een aanvullende beloning om in te zetten voor een extra opleiding of de pensioenregeling verbeteren.


Het betalen van de studieschuld is niet voor elke horecaonderneming een optie. Andere manieren om nieuw horecapersoneel aan te trekken zijn door direct een vast contract aan te bieden, zoals de restaurantketen Loetje doet. Daarnaast biedt Loetje de nieuwe medewerkers twee weekenden per maand vrij. Ook zijn er ondernemers die hun medewerkers op zaterdag een toeslag van 25 procent op hun brutoloon geven zoals de restaurantketen Humphrey’s doet. Een andere manier is ‘ open hiring’ , waarbij personeel niet meer hoeft te solliciteren, maar waarbij de eerste die zich aanmeldt direct wordt aangenomen. In Zeeland zijn een aantal ondernemers hiermee begonnen en is dit best wel succesvol gebleken.