Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Verhoging wijnaccijns zinloos

Uit de gisteren gepubliceerde miljoenennota is gebleken dat de wijnaccijns in 2014 toch verhoogd zal worden met 5,75%. In het regeerakkoord was eerder sprake van een verhoging van 14%. De voorzitter van de KVNW, de heer Van Houtert:


“Dat zal een zinloze maatregel blijken te zijn! Sinds de accijnsverhoging van 1 januari 2013 drinkt de Nederlandse consument al 8% minder en stijgen de buitenlandse wijn aankopen. Nog verdere verhoging van de wijnaccijns zal dus minder geld opleveren voor de schatkist. De pijn in de branche zal als gevolg hiervan alleen maar toenemen. Het is onbegrijpelijk dat het Kabinet Rutte II omwille van de grenseffecten afziet van de verhoging van de tabaksaccijns terwijl het de accijns op wijn, bier en gedistilleerd verder worden verhoogd.”


Minder erg


De eerder aangekondigde verhoging van 14% wordt bijgesteld naar 5,75%. Van Houtert: ,,Dat roept gemengde gevoelens op. Aan de ene kant beseffen we dat het nog erger had gekund en men heeft geluisterd naar de signalen uit de branche. Tegelijkertijd blijkt dat Den Haag gewoon doorgaat met verhoging van de wijnaccijns. Dat is zinloos en roept alleen maar ergernis op bij ondernemers en consumenten”. Uit onderzoek van Trendbox blijkt dat Nederlanders steeds meer wijn over de grens kopen. Zo wordt met name in Duitsland steeds meer wijn gekocht. Want terwijl de wijnaccijns in Nederland de laatste jaren is gestegen, wordt in Duitsland nog altijd het nultarief gehanteerd. Een half jaar geleden bleek uit de Trendbox meting al dat 27% van de wijn drinkende consumenten regelmatig wijn in Duitsland koopt. Inmiddels is dit percentage verder gestegen, tot maar liefst 40%. Frankrijk volgt als tweede land in dit lijstje met 31%. Van Houtert: “Wanneer de wijnaccijns met 5,75% verhoogd wordt, zal de pijn in de wijnbranche toenemen omdat het verschil met de buurlanden groter wordt.”


Explosieve stijging wijnaccijns


Vorige week bleek uit de cijfers van de KVNW dat de verkoop van wijn in de eerste helft van 2013 is afgenomen met zestien miljoen liter. Peter van Houtert: “In 2002 betaalde men voor 1 liter wijn nog minder dan 49 eurocent, het kabinet wil daar nu ruim 88 eurocent van maken”. Volgens de KVNW wordt de daling van de verkoop van wijn veroorzaakt door de explosieve stijging van de wijnaccijns. Verdere verhoging van de wijnaccijns zal de verkoop van wijn verder doen kelderen. Ondanks de aangekondigde verhoging van de accijns levert deze maatregel de schatkist naar verwachting miljoenen euro’s minder op.