Van de Nederlandse consumenten heeft iets minder dan twee derde (60%) interesse in Smart Home als concept, een toename ten opzichte van 2017 (51%). Ondanks de stijgende bekendheid is de interesse van consumenten voor Smart Home afgenomen in vergelijking met vorig jaar – een trend die eveneens waarneembaar is in andere markten, zoals het Verenigd Koninkrijk.

 

De meest recente gegevens van GfK laten zien dat 49% van de Nederlanders aangeeft geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd te zijn in Smart Home, een afname ten opzichte van vorig jaar (59%). Verder blijft 30% neutraal – wat mogelijkheden biedt voor fabrikanten om deze groep te overtuigen – en 21% beweert geen interesse te hebben (17% in 2017). De categorieën waarvoor consumenten de meeste interesse hebben zijn slimme producten als verlichting, energie en beveiliging.

 

Voordelen en barrières om Smart Home-oplossingen aan te schaffen

De door Nederlandse consumenten meest genoemde voordelen van Smart Home-oplossingen blijven gemak (41%) en de mogelijkheid om energie te besparen, dit ligt echter wel 6% en 5% lager dan vorig jaar. Daarnaast zijn voordelen zoals je apparaten overal kunnen bedienen (ook buitenshuis) (9% afname ten opzichte van vorig jaar) en een verhoogd gevoel van veiligheid (2% hoger dan vorig jaar) belangrijk. De kosten blijven de belangrijkste barrière om Smart Home-oplossingen aan te schaffen( 41%) Hoewel dit significant lager is dan vorig jaar, met 51%. Overige barrières die zijn toegenomen betreffen zorgen over het hacken van apparaten en privacy – beide worden genoemd door meer dan een derde van de consumenten. 20% van de consumenten geeft aan twijfels te hebben of Smart Home-oplossingen wel toegevoegde waarde biedt. Vorig jaar betrof dit nog18%. Barbara Schouten, technologie-expert bij GfK, zegt: “Om de dalende interesse tegen te gaan, zullen fabrikanten en retailers in hun marketing met een duidelijke boodschap moeten komen. Nederlandse consumenten zullen gerustgesteld moeten worden over zorgen omtrent privacy en hacking. Daarnaastzullen ze overtuigd moeten worden van de toegevoegde waarde die SmartHome producten hen kunnen bieden. “Met behulp van ons onderzoek hebben wij een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende persona’s, elk met hun belangrijkste motivaties en barrières: dit zijn de early adopters, de gemakszoekers, de bespaarders, en de veiligheidszoekers. Onze verdiepende analyses van deze persona’s zorgt ervoor dat fabrikanten en retailers hun boodschap beter kunnen afstemmen op de wensen van de verschillende typen consumenten met betrekking tot Smart Home.”

 

Over de GfK Smart Home Monitor (onderzoeksverantwoording)

De Smart Home Monitor is voor de vierde keer op rij uitgevoerd door GfK, dit jaar voor het eerst in samenwerking met de Smart Home Society, een initiatief van brancheorganisatie Uneto VNI, Guilty People, GfK en BSH. Inmiddels hebben de volgende Founding Partners; Somfy, Netatmo, PostNL, D-Link en 50five als Business Partner zich aangemeld. In het onderzoek komen de volgende thema’s aan bod; merkvoorkeur, abonnementsvormen, aankoopredenen, barrières, virtuele assistenten, hubs, installatie en toekomstverwachtingen. Er is een Nederlands representatieve steekproef van 1.001 respondenten ondervraagd in de leeftijdscategorie van 18+ (internetpopulatie). Het onderzoek is uitgevoerd in juli 2018 onder consumenten die verantwoordelijk zijn voor grotere aankopen in het huishouden en op zijn minst qua naam bekend zijn met de term Smart Home. Tevens heeft GfK dit jaar een verdieping gemaakt hoe verschillende doelgroepen het beste (in uitingen) bereikt kunnen worden (persona’s). Tot slot zijn er aanvullende vragen gesteld aan de Leading Edge Consumers (LEC’s); de doelgroep die voorspellend is voor toekomstige ontwikkelingen.

 

Over GfK

GfK verbindt gegevens en wetenschap. Innovatieve onderzoeksoplossingen bieden antwoorden op belangrijke zakelijke vragen rond consumenten, markten, merken en media - nu en in de toekomst. Als onderzoek - en analysepartner belooft GfK zijn klanten over de hele wereld "Growth from Knowledge".