Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

Mariniersmuseum organiseert gratis lunchconcert Marinierskapel

Op dinsdag 7 juli speelt de Marinierskapel der Koninklijke Marine een voor iedereen gratis toegankelijk lunchconcert. Het concert begint om 12.00 uur op het Gelderseplein achter het Mariniersmuseum en zal tot ongeveer 13:15 uur duren.


Geschiedenis militaire muziek
Militairen en muziek, ze horen bij elkaar, zeker bij het Korps Mariniers. Vanaf de oprichting van deze elite-eenheid, in 1665 waren er al speciale tamboereenheden verbonden aan de mariniersbataljons. Later werden hier blazers (ook wel pijpers genaamd) aan toegevoegd. Tweehonderd jaar later, in 1864, werd de Stafmuziek van de Koninklijke Marine opgericht in Rotterdam. Vanuit de Oostpleinkazerne trakteerden deze militaire muzikanten de Rotterdamse bevolking geregeld op optredens en verzorgden zij de begeleiding van de mariniers bij hun marsen door de stad.

In de meidagen van 1940, met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, kwam er een einde aan de Stafmuziek en de optredens in de stad. Maar gelijk na het einde van de Oorlog werd in 1945 de Marinierskapel der Koninklijke Marine heropgericht. Daarna volgde de Koude Oorlog. In deze periode verdwenen de militaire muzikanten en militairen steeds meer uit het straatbeeld. Concerten voor de burgerbevolking werden eerder een zeldzame uitzondering dan een regel.2015 een bijzonder jublileumjaar
Tot nu! In dit lustrumjaar viert het Korps Mariniers zijn 350-jarig bestaan. De mariniers zijn meer dan ooit, weer overal zichtbaar in Rotterdam. Een lunchconcert op het Gelderseplein, tijdens de marktdag voor de Markthal, in de omgeving van het Mariniersmuseum, past daarom uitstekend in een historische militaire en Rotterdamse traditie: luisteren naar de Marinierskapel, zittend op het plein. Vergeet uw lunch niet!

Bij slecht weer voorspellingen zal het concert verplaatst worden naar een andere datum. Dit vanwege de openlucht locatie van het concert en het hierdoor niet kunnen beschermen van geluidsapparatuur.