Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Sector zet 85.000 jonge palingen uit bij Harderwijk

In de Randmeren bij Harderwijk werden rond de 85.000 jonge palingen, zogenaamde pootaaltjes, uitgezet. Foppen Visserijbedrijf HK 78 coördineerde de uitzet op drie verschillende locaties. Stichting DUPAN draagt via het Duurzaam Paling Fonds(r) de helft van de aankoopkosten van de pootaal. Met deze extra uitzet wordt door de palingsector een bijdrage geleverd aan een versneld herstel van de palingstand.Alex Koelewijn, voorzitter DUPAN verklaarde: "Het Duurzaam Paling Fonds is door de sector opgericht om aanvullende maatregelen te kunnen treffen die nodig zijn om de paling in Nederland te helpen. Wij steunen daarom initiatieven van onze leden, zoals vandaag van Foppen, om jonge palingen uit te zetten. Buiten de maatregelen die we met de overheid hebben afgesproken in het kader van het Aalherstelplan, doen we meer om de palingstand eerder op het gewenste niveau te krijgen".Schipper Herman Bruinink zette met de HK8 150 kg (42.500 stuks) uit in het Veluwemeer tussen Harderwijk en de Klink (ter hoogte van Biddinghuizen). Schipper Dirk Meijvogel zette met de HK 79 100 kg. (ruim 28.000 stuks) uit in het Nuldernauw tussen Harderwijk en Horst. Schipper Herman ten Have zette vervolgens nog eens 50 kg. (ruim 14.000 stuks) uit bij Elburg.

Een groot deel van de pootaal werd vanaf een vlet uitgezet om zo dicht mogelijk onder de rietkraag te kunnen komen, waar de jonge palinkjes bescherming en voedsel kunnen vinden.

Hulp van de overheid en de sector
Dit jaar worden zo'n 90 miljoen jonge palingen naar geschikt leefgebied in de natuur geholpen. Ongeveer 10% daarvan wordt in de Nederlandse natuur vrijgelaten. In het kader van het Nederlands Aalherstelplan, mede-gefinancierd door het Europees Visserijfonds, zette de Nederlandse sector tussen 2010 en 2014 bijna 8,5 miljoen jonge palingen uit. Daarnaast waren er diverse particuliere initiatieven. Tussen 2009 en 2011 bijvoorbeeld, zette Foppen Visserijbedrijf HK 78, in samenwerking met enkele supermarkten, een half miljoen glas- en pootalen uit in de randmeren. Die uitzet werd gemonitord door Wetenschappelijk instituut Imares. Vanaf 2010 vinden met steun van het Duurzaam Paling Fonds(r) op diverse plekken in Nederland projecten plaats waarbij jonge palingen in de natuur worden vrijgelaten en volwassen palingen over de dijk naar zee worden geholpen.

Herstel van de palingstand
De palingstand is in de afgelopen decennia te ver gedaald. Reden: paling is een trekvis, die op de oceaan wordt geboren en in zoet water wil opgroeien. Als hij volwassen is wil hij terug naar de oceaan om voor nageslacht te zorgen. Maar onze kusten zitten potdicht. Dijken, dammen, sluizen, pompen van gemalen en waterkrachtinstallaties maken het palingen bijna onmogelijk om op eigen kracht ons land in en uit te zwemmen.  In 2009 trad daarom de Europese Aalverordening in werking. Hierdoor zijn herstelmaatregen mogelijk. In Nederland zet Stichting DUPAN zich in om het herstel met extra maatregelen te nog meer te versnellen. Sinds vier jaar laat de aankomst van jonge paling in Europa weer stijgende cijfers zien. Dit jaar is er zelfs sprake van de grootste aankomst sinds 15 jaar. DUPAN blijft de komende jaren sterk inzetten op duurzaamheid.