‘s-Hertogenbosch (officieus Den Bosch) en omgeving van Tekst en foto’s: Miet Waes.